Verdigrunnlag

 
Ved opptakelsen avlegger medlemmene gildeløftet:
 
Jeg lover å gjøre mitt beste for å leve opp til St. Georgs Gildenes formål og idealer.
 
 
Organisasjones formål er:
 1. Å hjelpe de enkelte gildemedlemmer til etter beste evne å leve opp til gildeidealene
 2. Å arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 3. Å arbeide for mellommenskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse.
 
St. Georgs Gildene i Norge bygger på gildeidealene slik disse er uttrykt i speiderloven.
 1. En speider er åpen for Gud og hans ord
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.