tirsdag 22. april 2014

Veien videre er staket ut

Under overskriften "Veien videre" var 20 av gildets medlemmer samlet på speiderhuset tirsdag 8. april. Målet var å gjøre en avsjekk for å se om vi var der vi ville være med gildet og eventuelt gjøre noen korreksjoner.
 
Patrulje Samfunnsengasjement hadde forberedt møte. For å få et godt grunnlag for debatt ledet Fred oss gjennom en presentasjon med litt om bakgrunn for møte, for gildet og noen ideer fra andre gilder. Han avsluttet med å utfordre oss på følgende problemstillinger:
  • Gildets samarbeidsform med speidergruppa………
  • Var noen av ideene fra andre lag og samfunnsgruppa interessante?
  • Hva vil vi med Gildet?
Diskusjonen fortsatte i fire grupper a fem personer, samtidig som vi forsynte oss av kaker og kaffe. Etter en snau halvtime samlet vi oss til en samtale i plenum ledet av Martin. Det var stort engasjement og vi var innom mye. Det ble tidlig klart at vi ønsket å gjøre noen endringer.
 
For å få en mer dynamisk organisasjonsform bestemte møtet seg for å avvikle dagens patruljer. Isteden blir arrangementer prosjektstyrt. Når noen ønsker å gjøre noe, så setter denne i gang et prosjekt, gjerne med seg selv som prosjektleder, og knytter til seg prosjektmedlemmer. Tanken er å ha et møte før jul hvor vi ser på terminlista for neste år. Det er naturlig at prosjektene etableres forbindelse med dette. For at noe skal kunne gjennomføres, må det være en prosjektgruppe på plass. Det er også rom for ad hoc-prosjekter underveis i året. Arrangementer som allerede står på terminlista med en patrulje som ansvarlig vil bli gått igjennom av gildeledelsen. Det vil bli sørget for en prosjektgruppe til hvert arrangement.
 
Gildet vil gjerne være en ressurs for speidergruppa. Måten vi best kan være det på er å stille vår personlige ferdigheter til rådighet. Det ble påpekt at det kanskje ikke er like enkelt å lage en god liste over hvilke ressurser vi har, heller ikke for speiderleder å utnytte disse ressursene når de ikke kjenner oss. Det ble derfor gått inn for at vi arrangere en sammenkomst hvor gildemedlemmer og aktive speiderledere møtes og blir kjent. Her er det også muligheter for å vise fram noe man er interessert i og ønsker å formidle videre til speiderne.
 
Gildet var opptatt av å ikke tråkke Støttelaget på tærne ved å gjøre den type oppgaver for gruppa som Støttelaget vanligvis skal gjøre. En ting vi gjerne vil fortsette med er å bringe inn Fredslyset på Lysmessa. Dette er en fin måte å synliggjøre Gildet på.
 
Vi kommer også til å opprettholde dugnaden vi har på Speiderhuset som en takk for at vi får låne speiderhuset en gang i blant.