tirsdag 21. januar 2014

Årets Gildeting vel gjennomført

Langhusgildet har gjennomførte det årlige Gildetinget på Speiderhuset onsdag 15. januar. 18 av gildets 29 medlemmer var plass. Det var dekket opp med kake, kringle, knekkebrød og konfekt samt kaffe og te. Forutsetningene var på plass for et vellykket møte.

Konstituering, årsrapport, regnskap og budsjett gikk unna uten mye om og men. Valget krevde litt forhandlinger, men endte godt. Ny gildeledelse er Svein Johannessen (GM), Thorbjørn Elvestad (vise), Unn Elise Saltvik (kasserer) og Kari Johanne Stenseth. Gratulerer og lykke til med arbeidet!

De store diskusjonene kom da årsplanen skulle vedtas. Mye kom raskt på plass, med dato og ansvarlig. Andre arrangementer satte i gang diskusjoner av mer prinsipielle spørsmål, sånn som Lysmesse og Speiderhusets dag. Det ble bestemt at disse diskusjonene skulle tas videre på møtet 8. april, da gildet skal se litt på veivalg for framtida.

Alt i alt et godt møte med mange engasjerte bidrag. Engasjementnivået lover godt for årets gildearbeid.