fredag 29. november 2013

Knekkebrød & Dans

Patrulje Kreativitet innbød til Knekkebrød & Dans onsdag 27. november på Speiderhuset.

Det var tydlig at store deler av patruljen var involvert og oppgavene godt fordelt. Ved oppmøte tok det litt tid å nøste trådene sammen, men etter en stund knakk det i gang med knekkebrødrøremixing i god fjernsynskjøkkenstil (kun abrutt et øyeblikk for å åpne møtet). Mange bidro og det tok passe lang tid før knekkebrødene var i ovnen. Unn Elise gjorde en utmerket jobb som vert. Hun fikk god hjelp av de innleide konsulentene Mikael og Andreas.

Som et lite avbrekk i programmet ble Stig og Brit høytidelig tatt opp i gildet av gildemester Svein.

Så braka det løs med dans. Svenskebugg. Ksenia ledet an med hjelp fra Martin. Det ble trampet i vei, men vi unngikk såre tær og etterhvert begynte det å ligne dans. Moro var det i alle fall. Ksenia oppfordret alle til å sjekke ut Kom og dans på Langhuset for videre progresjon (komogdans.no).

Foto: Kjell Håkon Kaldbekken
Så, til slutt, var det store øyeblikket der: Knekkebrødet skulle smakes på! Alle satt
spent med eget medbragt pålegg i fanget. Inn kom de, og tykke var de, og godt smakte de. Dobbel oppskrift gir dobbel glede!

Takk til Patrulje Kreativitet for et flott møte!