tirsdag 28. mai 2013

Opptagelse i Langhus St. Georgsgilde

Tiden er inne for medlemmer av Langhusgildet å bli tatt opp i St. Georgs Gildene.

Vi starter med en høytidelig opptagelsesseremoni, hvor vi avlegger gildeløftet og blir tatt opp i gildet. Representanter fra St. Gildene i Norge/Distriktet kommer for å bistå oss med dette.

Etterpå har vi det sosialt og feirer at vi er tatt opp. Det blir enkel servering.

Når: 6. juni kl. 20:00
Hvor: Langhus speiderhus

Antrekk
Siden dette er en høytidlig samling klær vi oss pent sommerlig. Vi satser på å være ute, så ta med klær etter hver. Blir været virkelig dårlig, har vi muligheten til å trekke inn.

Tilbakemelding
Det er fint med en tilbakemelding om du har anledning til å komme eller ikke. Enten på e-post (gilde@1langhus.no) eller ved å godta eller avslå invitasjonen til opptagelsen på facebook. 


Vel møtt!

Hilsen Gildeledelsen