tirsdag 28. mai 2013

Opptagelse i Langhus St. Georgsgilde

Tiden er inne for medlemmer av Langhusgildet å bli tatt opp i St. Georgs Gildene.

Vi starter med en høytidelig opptagelsesseremoni, hvor vi avlegger gildeløftet og blir tatt opp i gildet. Representanter fra St. Gildene i Norge/Distriktet kommer for å bistå oss med dette.

Etterpå har vi det sosialt og feirer at vi er tatt opp. Det blir enkel servering.

Når: 6. juni kl. 20:00
Hvor: Langhus speiderhus

Antrekk
Siden dette er en høytidlig samling klær vi oss pent sommerlig. Vi satser på å være ute, så ta med klær etter hver. Blir været virkelig dårlig, har vi muligheten til å trekke inn.

Tilbakemelding
Det er fint med en tilbakemelding om du har anledning til å komme eller ikke. Enten på e-post (gilde@1langhus.no) eller ved å godta eller avslå invitasjonen til opptagelsen på facebook. 


Vel møtt!

Hilsen Gildeledelsen

tirsdag 14. mai 2013

Flaggheis og speiderfrokost 17.mai

Også i år ønsker 1.Langhus speidergruppe speidere og ledere med familie samt tidligere speidere velkommen til flaggheis og speiderfrokost 17.mai.
Flaggheis skjer ved Vevelstadåsen skole, Langhus skole og Bøleråsen skole, samt ved Langhushallen. Oppmøte klokken 0745, flaggheis klokken 0800.
 
Rett etter flaggheis er alle velkommen til speiderhuset for felles frokost!
Håper dere alle også i år ønsker å starte nasjonaldagen på denne tradisjonel
le måten.