tirsdag 9. april 2013

Oppstartsmøte onsdag 10.april

Vi minner om oppstartsmøte for St. Georgs Gilde på Langhus onsdag 10.april klokken 1900 på Langhus speiderhus.

St. Georgs Gildene er en bevegelse for voksne (over 23år) både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er de en del av et internasjonalt felleskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om St. Georgs Gildene her: http://www.sggn.no/.

På oppstartsmøtet skal vi stifte gildet, vedta vedtekter og velge styret. Vi skal også snakke om hva vi kan tenke oss å gjøre framover.

Styret består av gildemester, visegildemester, sekretær og kasserer. Vi har et par navn på lista, men trenger et par til. Kunne du tenke deg å bidra? Si ifra!

Det blir kake, kaffe og te!

Si ifra om du kommer. Si gjerne ifra om du ikke har anledning til å komme på møtet, men har lyst til å være med videre.

Sakspapirene er lagt ut på vår facebookside: https://www.facebook.com/groups/langhussgg/. Bli gjerne medlem her!

Send tilbakemelding til gilde@1langhus.no.