mandag 22. april 2013

Møte i Langhus St. Georgsgilde

Når: 1. mai kl. 18:00
Hvor: Langhus speiderhus

Velkommen til et møte med friluftsliv, vennskap og kreativitet!

Vi møter ved bålplassen utenfor speiderhuset. Underveis i møtet skal vi bli bedre kjent, både med oss selv og St. Georgs Gildene. Dette gjøres gjennom lek og moro.

For å bli litt organisert skal vi dele oss inn i patruljer (arbeidsgrupper). Etter litt forslag fra forskjellige hold har vi en idé om at vi deler oss inn i fem patruljer. Hver patrulje er knyttet til  et av de fem programområdene til Norges speiderforbund, dvs. Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Kreativitet, Vennskap og Livskvalitet.
Tanken er at årets arrangementer fordeles på patruljene ut ifra hvilket arbeidsområde de passer inn under. Tenk gjerne litt på hvilken patrulje du kunne tenke deg å være med i. Har du andre tanker rundt temaet, ta gjerne kontakt med Martin. En grundigere presentasjon kommer på møtet.

Det blir selvsagt også bål og pølser!

Ta med en kopp og en sitteplate. Og husk: Klær etter vær!

Det er fint med en tilbakemelding om du har anledning til å komme eller ikke. Enten på e-post (gilde@1langhus.no) eller ved å godta eller avslå invitasjonen til møtet på facebook.


Vel møtt!

Hilsen Gildeledelsen