torsdag 11. april 2013

Langhus St. Georgs Gilde er stiftet

Foto: Kjell Håkon Kaldbekken
20 personer var på plass for å stifte gildet.
Onsdag 10.april var det stiftelsesmøte for Langhus St. Georgs Gilde.
Møtet fant sted på Langhus speiderhus.

22 personer var tilstede på stiftelsesmøte, hvor av 2 var besøkende fra andre gilder.
Gildeledelsen
Gildeledlesen. Fra venstre: Svein,
Thorbjørn, Martin og Unn Elise.


Det ble også valgt gildeledelse, bestående av Svein Johannessen (Gildemester), Thorbjørn Elvestad (Visegildemester), Martin Olaisen (sekretær) og Unn Elise Saltvik (kasserer).

Etter stiftelsesmøtet gikk vi over på vårt første gildemøte. Ryktene om Gildet hadde nok allerede spred seg, for til det første møtet dukket det opp enda et nytt medlem.

På gildemøtet diskuterte vi møtefrekvens, møtetidspunkt og andre arrangementer fremover. Kjersti inviterte alle til St.Georgsdagsmarkering, Marit ønsker velkommen til høydetrening frem til landsleiren og Torbjørn foreslo overnattingstur i forbindelse med Treffpunkt Sterkerud.

Den nye gildeledelsen tok med seg alle innspill og ideer og vil om kort tid presentere den endelige terminlisten.

Takk for et godt møte!