mandag 22. april 2013

Møte i Langhus St. Georgsgilde

Når: 1. mai kl. 18:00
Hvor: Langhus speiderhus

Velkommen til et møte med friluftsliv, vennskap og kreativitet!

Vi møter ved bålplassen utenfor speiderhuset. Underveis i møtet skal vi bli bedre kjent, både med oss selv og St. Georgs Gildene. Dette gjøres gjennom lek og moro.

For å bli litt organisert skal vi dele oss inn i patruljer (arbeidsgrupper). Etter litt forslag fra forskjellige hold har vi en idé om at vi deler oss inn i fem patruljer. Hver patrulje er knyttet til  et av de fem programområdene til Norges speiderforbund, dvs. Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Kreativitet, Vennskap og Livskvalitet.
Tanken er at årets arrangementer fordeles på patruljene ut ifra hvilket arbeidsområde de passer inn under. Tenk gjerne litt på hvilken patrulje du kunne tenke deg å være med i. Har du andre tanker rundt temaet, ta gjerne kontakt med Martin. En grundigere presentasjon kommer på møtet.

Det blir selvsagt også bål og pølser!

Ta med en kopp og en sitteplate. Og husk: Klær etter vær!

Det er fint med en tilbakemelding om du har anledning til å komme eller ikke. Enten på e-post (gilde@1langhus.no) eller ved å godta eller avslå invitasjonen til møtet på facebook.


Vel møtt!

Hilsen Gildeledelsen

fredag 19. april 2013

St.Georgsbudskapet for 2013

Den moderne St. Georg
St. Georgsdag 23. april er like rundt hjørnet.

Her er St. Georgsbudskapet for 2013. Det kommer denne gangen fra Island og er laget av Dr.Ólafur Poppé.

St. Georgsbudskapet for 2013

Begge de norske speiderforbundene har i år et budskap laget i felleskap av landssjef og speidersjef.

Speidernes St. Georgsdagsbudskap

torsdag 11. april 2013

Langhus St. Georgs Gilde er stiftet

Foto: Kjell Håkon Kaldbekken
20 personer var på plass for å stifte gildet.
Onsdag 10.april var det stiftelsesmøte for Langhus St. Georgs Gilde.
Møtet fant sted på Langhus speiderhus.

22 personer var tilstede på stiftelsesmøte, hvor av 2 var besøkende fra andre gilder.
Gildeledelsen
Gildeledlesen. Fra venstre: Svein,
Thorbjørn, Martin og Unn Elise.


Det ble også valgt gildeledelse, bestående av Svein Johannessen (Gildemester), Thorbjørn Elvestad (Visegildemester), Martin Olaisen (sekretær) og Unn Elise Saltvik (kasserer).

Etter stiftelsesmøtet gikk vi over på vårt første gildemøte. Ryktene om Gildet hadde nok allerede spred seg, for til det første møtet dukket det opp enda et nytt medlem.

På gildemøtet diskuterte vi møtefrekvens, møtetidspunkt og andre arrangementer fremover. Kjersti inviterte alle til St.Georgsdagsmarkering, Marit ønsker velkommen til høydetrening frem til landsleiren og Torbjørn foreslo overnattingstur i forbindelse med Treffpunkt Sterkerud.

Den nye gildeledelsen tok med seg alle innspill og ideer og vil om kort tid presentere den endelige terminlisten.

Takk for et godt møte!

tirsdag 9. april 2013

Oppstartsmøte onsdag 10.april

Vi minner om oppstartsmøte for St. Georgs Gilde på Langhus onsdag 10.april klokken 1900 på Langhus speiderhus.

St. Georgs Gildene er en bevegelse for voksne (over 23år) både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er de en del av et internasjonalt felleskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om St. Georgs Gildene her: http://www.sggn.no/.

På oppstartsmøtet skal vi stifte gildet, vedta vedtekter og velge styret. Vi skal også snakke om hva vi kan tenke oss å gjøre framover.

Styret består av gildemester, visegildemester, sekretær og kasserer. Vi har et par navn på lista, men trenger et par til. Kunne du tenke deg å bidra? Si ifra!

Det blir kake, kaffe og te!

Si ifra om du kommer. Si gjerne ifra om du ikke har anledning til å komme på møtet, men har lyst til å være med videre.

Sakspapirene er lagt ut på vår facebookside: https://www.facebook.com/groups/langhussgg/. Bli gjerne medlem her!

Send tilbakemelding til gilde@1langhus.no.