søndag 2. november 2014

Innkalling Gildeting 2014 i Langhus SGG

Innkalling Gildeting 2014 i Langhus St. Georgs Gilde


Det innkalles til Gildeting i Langhus St. Georgs Gilde på Langhus speiderhus 18. november 2014 kl. 20.00. Alle gildets medlemmer har stemmerett.
Forslag til behandling på Gildetinget må være Gildeledelsen i hende 14. november. Forslagene kan sendes til gilde@1langhus.no

SAKSLISTE

1. Konstituering
a)      Valg av møteleder. Gildeleder foreslås.
b)      Valg av referent. Visegildemester foreslås.
c)       Valg av person til å underskrive protokoll.

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg
a)      Valg av Gildemester for 1 år (med innstilling på at vedkommende blir sittende i 2 år)
b)      Valg av Styremedlem for 2 år

5. Årsplan

6. Budsjett

7. Innkomne forslag / Eventuelt


Avslutning med speiderbønn.
Underveis blir det pause med bevertning. Om noen kunne tenke seg å stille med kake, si ifra til Thorbjørn eller Svein.


Hilsen


Gildeledelsen

torsdag 14. august 2014
Innkalling til "kaffe & te"-møte


ONSDAG 27.AUGUST 2014, KLOKKEN 20:00 PÅ LANGHUS SPEIDERHUSKjære alle medlemmer i gildet. 

Dere inviteres herved til arbeidsmøte på speiderhuset. Det blir servert kaffe og te.
Formålet med møtet er å se på programmet utover høsten, komme med idéer på hva vi kan fylle møtene med og målet er at før kvelden er omme, så har vi fylt opp alle arrangementene og møtene med en ansvarlig, og også gjerne en prosjektkomité.
Dersom vi ikke klarer å fylle arrangementene med en prosjektgruppe og en prosjektleder, så må vi dessverre avlyse det spesifikke arrangement, møte eller tur. Og det vil vi vel ikke, vil vi vel?
Møt opp med åpent sinn, mange gode idéer og godt humør.


Det blir en kort innledning med idémyldring for å få oss i den rette stemningen ledet av Thorbjørn


Så ønsker du å være med å forme gildehøsten 2014? Møt opp da vel. Det gjør vi!
Med vennlig hilsen


Gildestyret

tirsdag 24. juni 2014

Et pust i bakken før ferien

Gildeledelsen inviterte til sommeravslutning 17. juni. Det ble en koselig start på sommerferien.

Når brannvesenet legger ned totalt bålforbud, er det greit å ha et speiderhus i nærheten. Istedenfor pølser grillet på bål, ble det pølser grillet i ovnen. Veldig godt det også.

Gildeledelsen hadde laget en quiz til oss som virkelig satte oss på prøve. Men, vi synes da selv at vi klarte oss ganske bra.

Og kaker fikk vi! En riktig trivelig kveld ble det.

Takk til gildeledelsen!